News

New AARP Videos Encourage Participation Among Asian Americans in the 2020 Census

PSAs in 18 Asian languages will reach hard-to-count communities amid COVID-19 pandemic WASHINGTON– AARP has teamed up with the U.S. Census Bureau to release public service announcement (PSA) videos in 18 Asian languages to help Asian American, and Pacific Islander (AAPI) communities with limited English proficiency participate in the decennial headcount. Titled “What is the 2020 Census?” and “How Do …

Read More »

New Census Surveys Provide Near Real-Time Info on Households, Businesses During COVID-19

  America Counts: Stories Behind the Numbers Pulse Surveys, Business Formation Statistics Will Be Updated Weekly Against a backdrop of unprecedented circumstances resulting from the COVID-19 pandemic, the U.S. Census Bureau recognizes the need for accurate, real-time data on the U.S. population and economy. The ability to understand how individuals and businesses are weathering the current crisis is critical given …

Read More »

PG&E Contributes $150,000 to the California Association of Food Banks to Start New Emergency Fund

SAN FRANCISCO, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is assisting the California Association of Food Banks to establish the California Food Bank Rapid Response Fund with a $150,000 charitable contribution. Through the Rapid Response Fund, the Association will provide critical funding for food banks to increase their capacity to purchase food and supplies, and to supplement their staffing …

Read More »

美國商業部部長 Wilbur Ross 和美國人口普查局局長Steven Dillingham 就新冠狀病毒 (COVID-19) 調整2020 年人口普查運行發表聲明

2020 年 4 月 13 日 — 2020 年人口普查正在進行中,美國全國每天都有越來越多的住戶回答人口普查。迄今爲止,已經有超過 7000 萬的住戶做出了回答,佔美國住戶的 48%。鑑於新冠狀病毒 (COVID-19) 的爆發,美國人口普查局正在對 2020 年人口普查運行進行調整,以便: 保護美國公眾和人口普查局僱員的健康和安全。執行聯邦、州和地方當局的指導方針。確保對所有社區進行完整和準確的人數統計。 人口普查局已經暫停 2020 年人口普查三月份的外勤資料收集活動。目前已採取工作步驟,以便爲 2020 年 6 月 1 日起儘快恢復外勤資料收集運行作好準備。   面對面的活動包括所有與公眾的互動、普查、辦公室工作和處理活動,將納入最新的指導方針,以促進員工和公眾的健康與安全。 這將包括推薦的個人防護裝備 (PPE) 和社交疏離規定。 一旦 2020 年人口普查資料收集工作完成,人口普查局就會開始一個漫長、徹底、科學嚴謹的工作過程,以生成國會席位分配人數、重劃選區信息和其他統計資料產品,幫助指導每年成百上千億美元的公眾和私營部門的支出。 爲了確保 2020 年人口普查的完整性和準確性,人口普查局正在向國會尋求 120 個額外日曆日的法定協助,以提供最終的國會席位分配人數。 根據這項計劃,人口普查局將外勤資料收集和自我回答的時間窗口延長到 2020年 10 月 31 日,以便在 2021 年 4 月 30 日將國會席位分配人數提交給總統,並將重劃選區資料在 2021 年 7 月 31 日之前提交到各州。

Read More »

Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang: Protektahan …

Read More »

Tuyên Bố Của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham Về Điều Chỉnh Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Do COVID-19

NGÀY 13 THÁNG TƯ NĂM 2020 — Thống Kê Dân Số 2020 hiện đang diễn ra, và càng ngày càng có nhiều hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ tham gia trả lời. Đến ngày hôm nay, hơn 70 triệu hộ gia đình đã trả lời, chiếm hơn 48% tổng số hộ gia đình ở Mỹ. Vì đại dịch COVID-19, …

Read More »

NAPCA tuyên bố hợp tác với Lyft và Shaper Hands, cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí các hàng hoá cần thiết cho các cá nhân có khả năng bị lây nhiễm cao trong thời gian cácg ly do dịch COVID-19

NAPCA đồng thời ra mắt các nguồn hỗ trợ mới thông qua Đường dây trợ giúp quốc gia Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Seattle, WA – Trung tâm Lão hóa Quốc gia Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) đã …

Read More »

NAPCA announces partnership with Lyft and Shaper Hands for free delivery service of essentials to at-risk individuals during the COVID-19 quarantine

Services will be available in English, Cantonese, Mandarin, Korean, and Vietnamese NAPCA also announces expanded resources through NAPCA’s national Helpline Services are available as of April 15th, 2020. Seattle, WA — The National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) announced a partnership with Lyft and volunteer organization, Shaper Hands, for a free volunteer delivery service to assist elderly and at-risk individuals …

Read More »

Same-Day COVID-19 Tests Now Available for All L.A. County Residents Showing COVID-19 Symptoms

Los Angeles, CA (Friday, April 17, 2020)–Free, same-day tests are now available for all LA County residents who have symptoms of COVID-19.  Symptoms include fever, cough, and difficulty breathing.  The following factors do not affect eligibility for a COVID-19 test:  Immigration statusInsurance statusAgeUnderlying health issues Health equity is central to Los Angeles County’s mission to build a network of free …

Read More »

BZZZ… Fight the Bite! Mosquito and West Nile Virus Awareness Week is April 19-25

ELK GROVE, Calif.April 17, 2020— Spring is in the air and so are mosquitoes! The Sacramento-Yolo Mosquito and Vector Control District announces Mosquito and West Nile Virus Awareness Week, April 19-25. This week kicks off the District’s public information and education campaign to keep residents aware about the health risks associated with mosquitoes.  The current focus on the importance of …

Read More »
Translate »